Înscrierea în învăţământul primar 2018-2019


1. Descrierea unităţii de invăţământ
Şcoala Profesională - Mihail Kogălniceanu


    str. Şcolii, nr. 22, loc. Mihail Kogălniceanu, cod poştal 927165, jud. Ialomiţa, e-mail: [email protected], tel/fax: 0243/272034, adresa web: http://scoalapentrufiecare.ro

    - procesul de învăţământ este organizat în cadrul grădiniţei aflate în structura şcolii;
    - elevii beneficiază de personal didactic calificat, de săli de clasă dotate corespunzător, cu mobilier şcolar specific şi materiale didactice;
    - există contract de parteneriat cu Asociaţia ,,Astăzi pentru viitor” Ialomiţa prin care este realizat programul ,,Şcoală după şcoală”. Asociaţia sprijină activitatea şcolii printr-un program de recuperare şcolară pentru elevii cu situaţie slabă la învăţătură. Programul cuprinde elevi de învăţământ primar, organizaţi în 3 grupe de lucru, care desfăşoară activitatea după orele cu clasă, iar munca învăţătorilor este sprijinită financiar de asociaţie. Sunt incluşi elevi de clasă a V-a, organizaţi în 2 grupe care fac pregătire dimineaţa la română şi matematică. Asociaţia susţine şi 2 echipe de handbal (băieţi şi fete) ale şcolii, antrenate de specialist şi echipate cu cele necesare, în cadrul unui proiect de antrenare a copiilor în activităţi sportive şi cultural estetice.
    Este asigurată consilierea psihologică a elevilor de către psihologul acestei asociaţii.