Informarea, consilierea şi orientarea elevilor

   Liceul Tehnologic Mihail Kogălniceanu, Ialomiţa, acordă o atenţie deosebită categoriilor speciale de elevi, în cadrul activităţii generale.
   Din punctul de vedere al activităţii cu elevii cu Cerinţe Speciale este necesar a se spune că sunt următoarele categorii de elevi care au aceste cerinţe:
         • Elevi cu handicap fizic.
         • Elevi cu probleme de comportament.
         • Elevi orfani.
         • Elevi cu probleme deosebit de grele, de ordin material-financiar.
   Toate aceste categorii beneficiază de atenţia deosebită a conducerii şi personalului angajat al şcolii.
   Un obiectiv important este adaptarea Programelor şcolare la necesităţile copiilor cu C.E.S.,obiectiv ce se poate realiza atât prin şcolarizarea în spaţiul şcolar cât şi la domiciliu.
   Înregistrăm un număr de 6 elevi cu probleme de handicap fizic,care sunt bine integraţi în grupurile lor de vârsta,sunt acceptaţi de colegii lor,chiar ocrotiţi şi protejati.
   Dintre ei, 5 sunt scolarizaţi la şcoală şi un elev se şcolarizează şi la şcoală şi la domiciliu.
   Tot personalul şcolii are preocupări deosebite pentru şcolarizarea acestor elevi şi înregistrăm bune rezultate şi aprecieri din partea familiilor.
   Elevii cu comportament deviant,sunt în număr de 17(aprox. 4 %)şi cu ei s-a procedat astfel;în primul rând au fost identificaţi în grupele lor de vârstă, apoi s-a luat legătura cu familiile lor,au fost stabilite date de vizită la domiciliu şi date de vizită a părinţilor la şcoală,au fost daţi in grija specială a învăţătorilor şi diriginţilor şi fac obiectul observării de către poliţie, şcoală, biserică.
   Nu au fost înregistrate evenimente care să îi aibă ca protagonişti.
   Aceşti elevi sunt recomandaţi Cabinetului zonal de asistenţă psihologică.Copiii orfani de unul sau de ambii părinţi au fost permanent consiliaţi, sunt în număr de 26 (aprox.7 %) şi fac obiectul sprijinului continuu al şcolii; sunt cuprinşi în programele locale, regionale şi naţionale de sprijin şi susţinere.
   În localitatea Mihail Kogălniceanu există un procent de aproximativ 64 % familii care nu au venituri declarate, nici unul din părinţi neavând ocupaţie.
   Acest lucru se reflectă direct în activitatea familiilor,a copiiilor, a comunităţii şi a şcolii.
   Am procedat întotdeauna la înregistrarea acestor copii şi prin toate programele sociale am sprijinit aceste familii.
   Elevii claselor a VIII-a au beneficiat de atenţie sporită pentru că este necesară o orientare şcolară bună pentru ca familia să poată susţine copiii la studii (lucru din ce în ce mai greu de realizat).
   Am oferit consultanţă pe problema examenului de Test Naţional, pe problema admiterii la liceu,pe problema reţelei şcolare din judeţ şi din ţară.
   Am susţinut acele şcoli care au prezentat oferta lor la şcoala noastră.
   Până în acest moment am realizat toate etapele participării în bune condiţii la toate examenele a tuturor elevilor şcolii noastre fără să înregistrăm accidente de nici un fel.
   Elevii clasei a X-a au avut create condiţiile pentru a participa la examenul de absolvire şi obţinere a Competenţelor profesionale la nivelul I de calificare.
   Ne-am stabilit procentul de promovare a acestui examen 98%.
   Am facilitat aplicarea chestionarului de optiuni pentru nivelul II de calificare şi am facut lobby pe lângă parteneri pentru angajarea unora din elevii noştri absolvenţi.