Elementele descriptive ale contribuţiei aduse la creşterea calităţii învăţământului în comunitate

   • Construirea unui nou local prin Banca Mondială (2002-2005)
   • Proiectul PHARE TVET (2004-2006)
   • Reabilitare corp A,B,C (clădire veche) cu resurse guvernamentale (2004-2007)
   • Realizarea C.D.I. cu resurse guvernamentale şi europene(2005-2006)
   • Construirea unei săli de gimnastică (sport) în colaborare cu Primăria (2005-2009)
   • Elaborarea Planului de Management al Ariei de Protecţie Specială Avifaunistică ROSPA 0059 Lacul Strachina - Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională în cadrul Programului Operaţional Sectorial Mediu 2007- 2013

   Parteneriate cu:
   • Muzeul Judeţean de Istorie
   • Muzeul Judeţean al Agriculturii
   • Societatea Ornitologică Română
   • S.C.SOPEMA S.A.
   • Colaborarea cu ONG Asociaţia astăzi pentru viitor Ialomiţa în cadrul programului şcoală după şcoală (se desfăşoară un program de pregătire a elevilor asigurat de cadre didactice, în intervalul orar 9.00-12.00 - gimnaziu, 12.00-15.00 - primar, se asigură masă copiilor).
   • Sub îndrumarea unui antrenor calificat se desfăşoară activităţi sportive, există echipe de handbal băieţi şi fete, care participă la concursuri judeţene, interjudeţene şi naţionale, obţinând rezultate foarte bune, concretizate în medalii şi diplome.
   • Înfiinţarea ansamblului de dansuri populare Fuiorul, coordonat de un profesor calificat, cu participarea elevelor şcolii noastre la concursuri şi festivaluri judeţene şi naţionale, cu rezultate foarte bune concretizate în premii şi diplome.
   Rezultate la olimpiade şcolare:
   • 2005-2006 un elev calificat la faza naţională a olimpiadei de matematică
   • 2010-2011 un elev calificat la faza naţională a olimpiadei de religie
   • Premiile I,II,III, menţiuni la concursul interjudeţean de matematică Rural Math, Brăila (2012-2015)
   • Calificarea la faza naţională - Concursul Universul cunoaşterii prin lectură (2013-2014 ) şi Premiul Special pe echipe la faza naţională
   • Premiul II la concursul judeţean Bucuria de a fi creştin (2013)
   • 2 elevi calificaţi la faza naţională la Concursul Impuls Perpetuum, o menţiune la faza naţională (2014-2015)
   • Premiul II -2 elevi la Concursul Naţional Istorie, cultură şi civilizaţie europeană (2014-2015)
   • Menţiune - 2 elevi - olimipiada de geografie - faza judeţeană (2012-2013)
   • Premiile II,III la Concursul judeţean Dar de lectură (2014-2015)
   • Premiile I, III, menţiune la olimpiada de limba franceză, faza judeţeană (2009-2010, 2013)
   • Premiul I şi Premiul Special şi Trofeul la Concursul ,,Reuşim împreună” - faza judeţeană (2009-2010)
   • Premiul III şi menţiune la Concurs interdisciplinar “+- poezie” (2010-2011)
   • Premiile I,III la Concursul Interjudeţean Rural MATH (2011-2012)
   • Premiile I,II,III şi menţiuni la olimpiada de religie ortodoxă (2009-2015)
   • Premiul II la Concursul naţional “Veşnicia s-a nascut la sat” (2013-2014)
   • Premiile I,II la Festivalul Internaţional Ecofest Junior (2014)
   • Premiile I,II,III, menţiuni la concursul judeţean Mărţişorul - simbolul primăverii
   • Premiile I,II, III, menţiune la Concursul naţional ”Alege, este dreptul tau” - faza judeţeană (2013-2014)
   • Menţiune, Premiu Special la Concursul “Martie - un zambet” (2014)
   • Premiul III - concursul Lectura în impas - faza naţională (2007-2008)
   • Menţiune - Concurs de chimie ,,Raluca Ripan” (2007-2008)
   • Premiul III - Festival de tradiţie culinara "La Casa Tudorii" (2012-2013)
   • Patru cadre didactice sunt membre în CNEME
   • Două cadre didactice sunt membre în Consiliul consultativ al disciplinei (biologie, religie, lb. română)
   • Procent de promovabilitate la EN 2015- 89%, 2014-62,5 %, 2013-84%
   • Locul 5 în ierarhia şcolilor din mediul rural/judeţ, în ceea ce priveşte promovabilitatea (2015)