Scurt istoric

   • 1905 prima atestare documentară a unei forme de învaăţământ la Mihail Kogălniceanu.
   • 1956 se funcţionează cu 4 clase elementare.
  • 1968 se funcţionează cu 8 clase primare şi 8 clase gimnaziale.
  • 1980 se funcţionează cu 8 clase primare,8 clase gimnaziale şi 4 clase a IX-a şi a X-a.
   • în 2003 şcoala funcţionează ca şcoală cu clasele I-X.
  • Din martie 2006 şcoala funcţionează ca Şcoală de Arte şi Meserii,cu clasele I-X.
   • Din 2010 şcoala funcţionează ca Grup Şcolar.
   • Din 2012 şcoala funcţionează ca Liceu Tehnologic.
   • Din 2015 Şcoala functioneaza ca Şcoala Profesională.
   Şcoala astăzi:
   Şcoala astăzi:
   În timp, şcoala Mihail Kogălniceanu a reuşit să-şi contureze, prin contribuţia unor oameni de valoare, imaginea unei şcoli care oferă, pe lânga o educaţie de bază, deosebită, şi perspectiva unei educaţii profesionale şi a unei integrări socio-profesionale bune a absolvenţilor.
   Fiind una din şcolile cu efective importante din zonă, este în acelaşi timp şi una din şcolile recunoscute ca bune, cu resurse şi tradiţie în domeniul educaţiei de bază şi profesionale.
   Începând cu 2003-2004, şcoala Mihail Kogălniceanu cuprinde următoarele niveluri de învăţământ:
   - preprimar.
   - primar.
   - gimnazial.
   - liceal.
   Începând cu anul şcolar 2013-2014, şcoala Mihail Kogălniceanu cuprinde următoarele niveluri de învăţământ:
   - preprimar.
   - primar.
   - gimnazial.
   - liceal
   - profesional
   Începând cu anul şcolar 2015-2016, şcoala Mihail Kogălniceanu cuprinde următoarele niveluri de învăţământ:
   - preprimar.
   - primar.
   - gimnazial.
   - profesional
   Domeniile în care asigură pregătirea elevilor de la învăţământul profesional sunt:
   - agricultură
   - lucrător în cultura plantelor.
   - mecanică agricolă.
   Personalul încadrat al şcolii este caracterizat prin faptul că este calificat în proporţie de 95%,având un spirit inovator îmbinat cu experienţa.
   Cele 27 de cadre didactice ale şcolii dispun de o bună pregătire metodico-didactică şi de specialitate, participând frecvent la cursuri de perfecţionare şi formare pe domenii integrate în învăţământ sau conexe învăţământului.