Oferta şcolară

   OFERIM
   1. o şcoală pentru toţi copiii satului;
   2. o şcoală în care dialogul continuu între cadre didactice-elevi-părinţi este un principiu de bază;
   3. o şcoală în care principala preocupare a cadrelor didactice a fost şi este asigurarea unei bune pregătiri pentru viaţă a copiilor;
   4. o şcoală pentru condiţii ambiental-sanitare decente.

   PLAN DE ŞCOLARIZARE DOMENIUL AGRICULTURĂ
   Calificarea – tehnician în agricultură
   MECANICĂ - mecanic întreţinere utilaje şi echipamente agricole şi silvice
   • CLASA a IX-a 28 locuri
   • CLASA a X-a 20 locuri
   • CLASA a XI-a 18 locuri