Parteneriat şi colaborări

   Nevoia de racordare a şcolii la viată, la cerinţele şi exigenţele societăţii contemporane impune tot mai mult realizarea de parteneriate între cei ce oferă servicii şi cei ce devin beneficiarii acestor servicii.
   În acest context este necesară o echilibrare între oferta educaţională şi cererea societăţii, valorificând experienţa în domeniu, pentru integrarea socio-profesională a tinerilor, în bune condiţii în societate.
   În cadrul relaţiilor de colaborare s-au realizat declaraţii de parteneriat cu:
   • Consiliul local şi Primăria localităţii (pentru sprijin şi colaborare la proiectele pe care şcoala le poate accesa, pentru colaborare la aniversări şi comemorări sau evenimente culturale şi sportive).
   • Poliţia de proximitate şi cea din localitate (pentru îmbunătăţirea climatului social, pentru limitarea delicvenţei juvenile la cote cât mai joase, pentru asigurarea securităţii elevilor în limitele spaţiului şcolar, pentru asigurarea prezenţei la şcoală a tuturor copiilor zilnic, pentru evitarea fenomenelor de consumuri de substanţe şi produse interzise minorilor).
   • Biserica (pentru acţiuni de caritate şi sprijin către familiile cu probleme material-financiare deosebit de grele, pentru îmbunătăţirea climatului în unele familii, pentru sedimentarea ideilor de toleranţă, deschidere, înţelegere şi respect).
   • Medicii de familie (pentru evitarea riscurilor de îmbolnăviri la copii, a riscurilor de declanşare a unor epidemii, pentru realizarea în familiile elevilor a condiţiilor de igienă şi lucru pentru copii).
   • S.C. SOPEMA S.A. (pentru realizarea în bune condiţii a pregătirii practice a elevilor de clasele de liceu şi a accesului la tehnologii moderne de practicare a agriculturii).
   • Societatea Ornitologica Română-societate ce se ocupă cu studiul şi protecţia păsărilor sălbatice şi cu protecţia biodiversităţii sălbatice (pentru înţelegerea proceselor din natură, pentru a ajuta copiii să ajungă la o activitate în armonie cu natura, pentru a lămuri problemele de protecţie în contextul legislaţiei Uniunii Europene).
   • Consiliul reprezentativ al părinţilor (pentru îmbunătăţirea educaţiei copiilor în familie, pentru asigurarea sprijinului în învăţare la copii, pentru rezolvarea unor probleme de ordin social, economic, cultural, etnic, în bune condiţii).