Resurse didactice

   Săli de clasă - 17 - în 2 corpuri de clădire (unul construit în 2005-2006 şi unul construit în perioada 1956-1964, dar reabilitat integral în perioada 2006-2009).
   Săli grupe grădiniţă - 4 (local nou construit şi dotat în 2008).
   Cabinete şcolare - 6:
         - 1 laborator de fizica - chimie.
         - 1 laborator de biologie.
         - 1 cabinet de istorie - geografie.
         - 2 laboratoare de informatică.
         - 1 atelier tehnologic (pe domeniul agricultură).
   - C.D.I. (Centru de Documentare şi Informare).
   - Ateliere şcolare - 1 (pe domeniul agricultură şi mecanică agricolă).
   - Bibliotecă şcolară-1 (centru de documentare şi informare).
   - Sală de sport (construită în 2009) + Baza sportivă - 1 cu 2 terenuri.
   Spaţii utilizate:
   - Săli de clasă - 1000 m.p.
   - Cabinete şcolare - 600 m.p.
   - Ateliere şcolare - 100m.p.
   - Bibliotecă - 100m.p.
   - Baza sportivă - 3.000 m.p. Sală sport de 400 m.p.
   - Teren în proprietatea şcolii 6.000.m.p. (în curtea şcolii).
   Echipamente şi utilaje:
   - Echipamente de birotică (folosite şi în activitatea de îmvăţământ) în valoare de 9253 euro.
   - Reţeaua de calculatoare completă (utilizate în activitatea de învăţământ) în valoare de 37.415 euro.
   - Echipamente şi utilaje pentru domeniul de activitate Agricultură si mecanică agricolă.
   Alte facilităţi:
   • Transport şcolar
   • 2 reţele de calculatoare conectate la internet
   • imprimante, copiatoare, cameră video
   • 3 centrale termice proprii.